NATUR

Oplev naturen omkring Esbjerg. På egen hånd eller med guide.
Med en beliggenhed ved Nationalpark Vadehavet har Esbjerg det hele lige uden for døren - store naturværdier og et rigt dyreliv. Tag på sælsafari, se fugle og fisk og oplev Vadehavets tidevandsrytme.

fiskeri
Fiskeri og Søfartsmuseet - Saltvandsakvariet

Brug en dag på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Der er meget at opleve og endnu mere at kigge på.

Fiskeri og Søfartsmuseet
oplevelser ved vadehavet
Oplevelser ved vadehavet

Området omkring Nationalpark Vadehavet byder på et væld af spændende oplevelser.

Se video om oplevelser ved vadehavet
stormfloder
Stormfloder på Vadehavskysten

Befolkningen på Vadehavskysten har altid levet med risikoen for stormfloder, der oversvømmede deres jorde, forårsagede store ødelæggelser på deres ejendomme og i værste fald tog menneskeliv.
To store stormfloder, i henholdsvis 1362 og 1634, skiller sig ud i Vadehavets historie. Begge forårsagede voldsomme ødelæggelser og et stort tab af menneskeliv. Man begyndte derfor allerede i middelalderen at bygge de egentlige havdiger i Tøndermarsken. Digerne langs den smallere marsk mod nord er dog blot 100-150 år gamle.

Besøg hjemmeside
saeler
Det sker ved Vadehavet

Sort sol ture, sælture, naturvejlederture.
Find det i naturkalenderen

Se naturkalenderen