Cookie– og privatlivspolitik

Introduktion

Hotel Britannia indsamler ikke personlige data uden din viden. Denne fortrolighedspolitik er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler det, og hvad vi gør med det. Dette er vigtigt; vi håber du vil tage tid til at læse det omhyggeligt.

Det er principielt muligt at anvende vores hjemmeside uden at indtaste nogen personoplysninger. Der kan i denne sammenhæng optræde andre regler for brugen af de enkelte tjenester på vores hjemmeside; dette forklares separat nedenfor. Det juridiske grundlag for beskyttelse af personoplysninger findes i EU-persondataforordningen.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler ikke automatisk alle mulige data via vores hjemmeside. Imidlertid lagres data til statistiske formål vedrørende adgangen til vores hjemmeside, så som den hjemmeside du besøger os fra, den hjemmeside du besøger efter os, samt din IP-adresse. Disse data giver også oplysninger om; det udstyr du anvender (computer, smart phone, tablet, osv.), den browser der anvendes (Internet Explorer, Safari, Firefox, osv.), tidspunktet for adgang til hjemmesiden, henvisningssiden samt de overførte datamængder. Det er imidlertid umuligt automatisk at skabe en reference til personen ud fra disse data, idet den konkrete IP-adresse ikke lagres separat, men anonymt. Disse anonyme data lagres adskilt fra de personoplysninger, du måtte give, og der kan ikke herfra udledes noget om en bestemt person.?Ovenstående oplysninger giver os mulighed for at vurdere, hvor attraktiv vores hjemmeside er, samt om nødvendigt forbedre dens udseende eller indhold og udforme hjemmesiden, så den bliver endnu mere interessant for dig.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb. Når vi beder om dine personoplysninger sker det ikke uden din forudgående udtrykkelige samtykke.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.


Vi vil gerne påpege, at datatransmission via internettet har sikkerhedsmæssige huller, som ikke kan lukkes fuldstændigt. Det er derfor umuligt at opnå fuldstændig sikkerhed imod tredjemands adgang. De her angivne bestemmelser vedrører udelukkende vores hjemmeside “www.britannia.dk”. Links til andre leverandørers hjemmesider (eksterne links) findes på hjemmesiden, men de her anførte bestemmelser gælder ikke dem. Du bedes selv orientere dig om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet i det enkelte tilfælde.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde vores serviceydelser i form af restaurant, konferencer og hotel reservationer.

Hvornår lagrer vi personoplysninger

Personoplysninger lagres kun, når du har givet samtykke til det, f.eks. til indgåelse af et kontraktforhold eller for at udforme indholdet dertil eller ændre dette indhold; bestille vores nyhedsbrev; besvare dine forespørgsler eller give adgang til visse oplysninger, der kræves (lagerdata) f.eks. for at kunne købe et ophold. Vi giver dig også oplysning om tilsvarende tilbud, og vi kan i så fald videresende de oplysninger, der er nødvendige til formålet, til dem, der yder den pågældende service. Disse serviceudbydere er typisk et kreditinstitut (dvs. en bank), som får til opgave at foretage en betaling, eller et agentur, som bearbejder oplysningerne på vores vegne. Vores partnere forpligter sig i dette tilfælde til også at behandle dine personoplysninger fortroligt i henhold til lovgivningens bestemmelser.
Vi afslører ikke dine personoplysninger over for tredjemand uden og markedsfører ikke dine personoplysninger på nogen anden måde.

Du kan modsætte dig at dine personoplysninger videregives, når videregivelse heraf er uden relevans for ordren. Kontakt venligst receptionen på mail: info@britannia.dk. Din tilbagekaldelse vil så være gældende fremover. 

Dine personoplysninger opbevares til yderligere brug, når håndteringen af kontrakten er helt færdig. Disse oplysninger slettes, når opbevaring ikke længere er nødvendig i henhold til bestemmelserne i skattelovgivningen og erhvervslovgivningen i øvrigt, og såfremt du ikke har givet udtrykkeligt samtykke til yderligere brug af dine oplysninger.

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

De personoplysninger, du giver, vil kun blive brugt, indsamlet og bearbejdet til de nævnte formål. De kan også indsamles, bearbejdes og bruges, hvis dette er påkrævet til følgende formål:

  • strafforfølgelse, undgåelse af fare eller opfyldelse af lovmæssige forpligtelser
  • etablering eller beskyttelse af lovmæsige krav eller forsvar ved sagsanlæg
  • forebyggelse af misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, så som bevidst indtrængen (dvs. hacking) i vores databeskyttelsessystem

Kontaktmuligheder

Du har mulighed for at kontakte os med spørgsmål, ønsker og forslag. Du kan gøre dette pr. e-mail på info@britannia.dk. De oplysninger, du har givet, bliver lagret i dette tilfælde, for at vi skal kunne bearbejde den kontakt, du har taget til os. Disse oplysninger videresendes kun til tredjemænd, som behandler disse på vores vegne. Desuden vil de oplysninger, vi måtte have indsamlet på denne måde, blive sammenholdt med oplysninger, som vi måtte have indsamlet på anden måde, såfremt du har givet os det dertil nødvendige samtykke på forhånd; dette samtykke kan du efterfølgende til enhver tid tilbagekalde med virkning fremover. 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Indsigt og klager 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Henvendelse herom kan ske til info@britannia.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.